ผ่านไปแล้วสำหรับงาน Friends of Cool Big Saving & Big Changes เมื่อวันที่ 28-30 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความ Cool ทั้งจากดาราเซเล็ป และผู้ที่สนใจใน Coolsculpting ขอแสดงความยินดีกับท่าที่ได้รับรางวัลต่างๆ ขอบคุณที่ท่านที่มาร่วมงาน