ร่วมบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวนเงิน 200,000 บาท จากโครงการทำดีตามรอยพ่อ

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560
คณะผู้บริหารบริษัท เอฟ ฟารีดา อารี บิวตี้ คลินิก จำกัด
ได้เดินทางเข้ามอบเงิน
————————
จำนวนเงิน 200,000 บาท 
————————
1 แชร์ 1 คอมเมนท์ = 1 บาท
จากโครงการทำดีตามรอยพ่อ

โดยนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร รับมอบเงินบริจาค

ร่วมบริจาคและข่าวสารของมูลนิธิฯได้ที่
http://www.nci.go.th/th/index1.html